Nicki Minaj announces ‘Pink Friday’ tour dates

Nicki Minaj Pink Friday tour

Nicki Minaj has announced her Pink Friday’ tour dates. Check out whether Nicki Minaj is coming to entertain barbz in your area! [Read more…]